Bulend EOOD

относно

Bulend is a company which works in the consulting spere. We help new business owners with building effective managing strategies.

1 активни работни места

Последните добавени 10 работни места

Junior Associate in Consulting
  • Bulend EOOD
  • Vratsa
  • 12 Декември 2019

Мултимедийни файлове

Информация за местоположението

9 Vasil Levski, Vratsa, Bulgaria
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.