Espresso Vintage Coffee Shop/ Lounge

относно

1 активни работни места

Последните добавени 10 работни места

Barista/ Bartender
  • Espresso Vintage Coffee Shop/ Lounge
  • Veliko Tarnovo
  • 11 Декември 2019

Мултимедийни файлове

Информация за местоположението

21 Demokratsia Str., Vratsa, Bulgaria
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.