Търговско-промишлена палата Враца

относно

ЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА е създадена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона на град Враца. През 2001 год. ТПП Враца е пререгистрирана като неправителствена организация в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя е независима регионална структура на Българската търговско-промишлена палата.
Мисията на Палатата е да съдейства за развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява неговата дейност.

2 активни работни места

Последните добавени 10 работни места

Преводач румънски език
  • Търговско-промишлена палата Враца
  • Vratsa
  • 13 Ноември 2019
Експерт "Програми и проекти"
  • Търговско-промишлена палата Враца
  • Vratsa
  • 13 Ноември 2019

Мултимедийни файлове

Информация за местоположението

Христо Ботев 24, Vratsa, Bulgaria
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.