Eveniment

Protocol de colaborare

21 Септември 2021
12:40

Описание

copul acestui protocol este de a stabili cadrul și modul de colaborare dintre partenerii proiectului, în vederea dezvoltării de acțiuni comune pentru dezvoltarea rețelei de sprijin pentru tranziția de la educație la un loc de muncă al elevilor din regiunea Sud-Muntenia

Obiectivele Parteneriatului

1. Dezvoltarea unui cadru informal care să sprijine consolidarea sistemelor de educație și formare profesională în Regiunea Sud-Muntenia

2. Corelarea ofertei școlilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condițiile de calitate a procesului de educație și formare profesională, în scopul facilitării tranziției de la școală la muncă a elevilor.

Invitație, Agenda, Protocol de colaborare și Rezumat proiect AICI 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.