Eveniment

Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Pompei Samarian” Calarasi dorește să angajeze medici in urmatoarele specialitati

12 Ноември 2020
08:01

Описание

-1 post medic specialist medicina interna - sectia medicina interna;

- 2 posturi medic specialist gastroenterologie – sectia medicina interna;

-1 post medic specialist nefrologie – compartiment nefrologie, sectia medicina interna;

- 3 posturi medic specialist neurologie – sectia neurologie;

- 4 posturi medic  specialist cardiologie – sectia cardiologie;

- 1 post medic  specialist oncologie medicala – sectia oncologie medicala;

- 1 post medic specialist boli infectioase – sectia boli infecţioase;

- 2 posturi medic specialist pediatrie – sectia pediatrie;

- 1 post medic primar pediatrie – sectia pediatrie;

- 1 post medic primar ATI – sectia ATI;

- 10 posturi medic specialist ATI –sectia ATI;

- 1 post medic specialist  neonatologie – sectia neonatologie;

- 1 post medic primar epidemiolog – compartiment de prevenire a infectiilor asociate actului medical;

-1 post medic specialist boli infectioase – compartiment de prevenire a infectiilor asociate actului medical;

-1 post medic specialist epidemiolog – compartiment de prevenire a infectiilor asociate actului medical;

-1 post medic specialist oftalmologie – cabinet oftalmologie-ambulator integrat;

-1 post medic specialist radiologie – laborator radiologie si imagistica, ecograf,computer tomograf -ambulator integrat;

-3 posturi medic specialist medicina de urgent – U.P.U.;

 

   Pentru angajare sunt necesare următoarele acte:

- cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

- copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist  sau primar; 

- copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

- asigurare malpraxis;

- cazierul judiciar;

- adeverinta  medicala din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

- copia actului de identitate în termen de valabilitate

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.