• Ruse
  • Full Time
  • среден
  • Създадено по време на интервюто
  • Service

Описание

Фирма СТИЛ ДЕНТ, работеща в областта на изработката на медицински изделия, търси да назначи асистент.

Изисквания

Висше медицинско образование.

  3373 Прегледи
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.