Супервайзер Производствен Процес

  • Vratsa
  • Full Time
  • среден
  • Създадено по време на интервюто
  • Agriculture

Описание

Съблюдава за правилното изпълнение на поставените от мениджъра задачи, цялостния производствен процес и обстановка на работното място.

Изисквания

Мотивация, умение за работа в екип, комуникационни умения. Владеене на английски език.

  3136 Прегледи
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.